Oferta

Oferta naszej firmy obejmuje w szczególności następujące usługi:

 • zakładanie ogrodów od podstaw oraz aranżacje już istniejących,
 • zakładanie trawników sianych i z rolki,
 • montaż systemów nawadniających,
 • budowa oczek wodnych i kaskad,
 • montaż małej architektury ogrodowej,
 • całoroczna pielęgnacja ogrodów,
 • prace porządkowe,
 • ogrodzenia i murki oporowe,
 • wykonywanie odwodnień i drenaży,
 • budowa tarasów drewnianych,
 • koszenie trawników,
 • wykaszanie łąk i nieużytków,
 • wycinka samosiejek i przygotowywanie ugorów do uprawy,
 • wykonanie projektów ogrodów i systemów nawadniania,
 • hydrosiew (nowa niezwykle skuteczna i ekonomiczna metoda siewu trawników),
 • odśnieżanie chodników, parkingów, dróg oraz dachów,
 • sprzedaż elementów nawadniania, filtrów, pomp i innych akcesoriów do oczek wodnych, kory wodnej, kory sosnowej, ziemi ogrodniczej, torfu, maty ściółkującej, różnych typów obrzeży trawnikowych itd.,
 • wykonanie prac brukarskich,
 • świadczymy także wiele innych usług.

  Ceny ustalamy z każdym klientem indywidualnie a wyceny prowadzone są nieodpłatnie.